α

ἀνδρειφόντῃ

Slayer of men

ἀρήιος

Warlike

β

βοὴν ἀγαθὸς

Good at the war cry

δ

δουρικλυτὸς

Famed for his spear

ε

ἐπιστάμενοι πολεμίζειν

Well skilled in battle

θ

θοοί, θοὸς

Swift

ι

ἰσόθεος φώς

A godlike warrior

μ

μεγαθύμων, μεγαθύμους, μεγαθύμου

Great-hearted

μένεα πνείοντες

Breathing fury

μενεπτόλεμος, μενεπτόλεμοί

Firm in the fight

ο

ὄπιθεν κομόωντες

With long hair at the back